info@tetrabilisim.com.tr
(+90) 216 740 00 20
Tetra  »  Hizmetlerimiz »  Teknoloji Danışmanlığı

Teknoloji Danışmanlığı Nedir?

 

Teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan bilgi güvenliği zafiyetleri, kuruluşları müşteri memnuniyeti, müşteri ve kuruluş verilerinin güvenliği ve iş süreçlerinin verimliliğinin artırılması açısından teknolojiye yatırım yapmaya yöneltmektedir.  Kuruluşları teknoloji yatırımları yapmaya iten bir diğer neden ise ulusal ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler ve standartlardır. Bu yükümlülüklere ve standartlara örnek olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi verilebilir.

 

Uluslararası standart ve metodolojilere uyum sağlamak, bilgi teknolojilerini etkin kullanmak, kuruluşların iş stratejilerini destekler ve üstün rekabet gücü sağlar. Ulusal düzenlemelere uygun ve verimli teknoloji altyapısına sahip kuruluşlar müşteri memnuniyetlerini de en üst seviyede tutar.

 

Kuruluşlar teknoloji yatırımlarını yaparken maliyet, verim, insan kaynakları süreçleri ve süreklilik çakısından değerlendirme yapmalı ve doğru kararlar vermelidir. Ancak yeterli ya da deneyimli personeli olmayan kuruluşların bu yatırımları yapmak için teknoloji danışmanlık hizmeti almaları zaman, bütçe ve verimlilik açısından fayda sağlayacaktır.

 

 

Neden Teknoloji Danışmanlığı Almalıyım?

 

Tetra Bilişim, yetkin personeli ve teknolojik altyapısı ile aşağıdaki alanlarda kuruluşlara teknoloji danışmanlığı hizmeti vermektedir;

 

 

·       Altyapı danışmanlık ve proje uygulamaları (Ağ, Donanım, Migration, Entegrasyon, Data Center vb.)

·       Ürün ve teknolojiler ile iş süreçleri optimizasyonu,

·       Bilgi Teknoloji projelerinin oluşturulması ve yürütülmesi,

·       Bilgi Teknoloji politikalarının analizi ve oluşturulması,

·       Bilgi Teknoloji sistem kullanılabilirlik analizleri,

·       Operasyonel maliyetlerin azaltılabilmesi için modernizasyon ve efektif değişim planlarının oluşturulması,

·       BT Opex / Capex planlaması.

 

 

Kuruluşunuzun teknolojik altyapısı için ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve projeler için güncel, verimli ve güvenli ürün ve hizmetler ile danışmanlık desteği veriyoruz.